PROJEKT REALIZOVANÝ S PODPOROU EURÓPSKEJ ÚNIE„Investícia do Vašej budúcnosti“

Názov projektu: Zvýšenie efektívnosti a konkurencieschopnosti výroby v spoločnosti BPP s.r.o.

Prijímateľ:  BPP s.r.o.
Začatie projektu: 20.05.2015
Ukončenie projektu: 31.08.2015

Miesto realizacie: Cesta ku Smrečine 5, Banska Bystrica
Výška poskytnutého príspevku: 183 294,00 EUR

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Ciele a opis projektu:

Hlavnou aktivitou projektu je inovácia výrobných postupov obstaraním nových technológií  s cieľom znížiť náklady na vyrobený ks, zvýšiť presnosť, skrátiť dodacie lehôty, väčšia variabilita výrobkov, zníženie negatívnych na životné prostredie, zlepšenie kvality pracovného prostredia, zvýšenie kapacity, flexibility, konkurencieschopnosť žiadateľa.  Výstupom projektu je tiež vytvorenie nových pracovných miest. Projekt eliminuje súčasné slabé stránky výroby ako poruchovosť zastaraných, nepresných technológií s nižšou produktivitou, vyššou spotrebou, neschopnosť reagovať na nové požiadavky trhu na design a kvalitu.

 
Stav - ,,PRED”
začiatok projektu
Stav - ,,PO”
vizualizácia projektu

 

www.economy.gov.sk

 
www.siea.gov.sk
 
 
 
 
Drevené domy a chaty
Chatky, detské domčeky
Okná , dvere, schody
Altánky
Prístrešky na autá
Detské ihriská
Wellness svet
Obchod s drevom
 
Pre BPP s.r.o. © dreamartstudio 2011
 
 
Akciové ceny
O firme
Technológie
NOVINKY
Ako si vybrať chatku
Nakupujte on-line
 
 
 
 
BPP, s.r.o.
Cesta ku smrečine 5
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 00421 48 414 10 66
Fax: 00421 48 414 28 43
E-mail: bpp@chatky-sauny.sk
 
 
 
 
Certifikát TUV 1
Certifikát TUV 2
ES certifikát zhody
ES Certificate of Conformity
ES vyhlásenie zhody
Certifikát pre zrubové stavby 1
Certifikát pre zrubové stavby 1
 
 
E-shop BPP Projekt EU Sphere card